Γενικές αλλαγές

Χρειάζεται να μπειτε στο site manager, από την πλαϊνή μπάρα. Αν τυχόν έχετε σβήσει τη δυνατότητα απλά στην αρχική σελίδα πρόσθεσε στο url /admin:manage

Στη δεύτερη σειρά στην πλαϊνή μπάρα γράφει general settings. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο του site σας, τον υπότιτλο, να γράψετε ετικέτες.
Στην τρίτη σειρά στην πλαϊνή μπάρα γράφει access policy. Εκεί μπορείτε επιλέξετε αν θέλετε το site σας ανοιχτό σε όλους, κλειστό ή ιδιωτικό. Εγώ προτιμώ πάντα ανοιχτό και μετά ρυθμίζω τι μπορεί να κάνει όποιος μπαίνει από την επιλογή που είναι αμέσως από κάτω στην πλαϊνή μπάρα και λέγεται permissions. Εκεί επιλέγω ο ανώνυμος χρήστης να μην μπορεί να κάνει τίποτα (τα ξετσεκάρω όλα) και δίνω πολλά δικαιώματα στα μέλη του wiki μου.

Προτείνω όταν φτιάξουμε ένα wiki για την τάξη μας να δώσουμε δικαιώματα στον ανώνυμο χρήστη για να απαλλάξουμε τα παιδιά από την ανάγκη να γραφτούν και να μπαινοβγαίνουν με διαδικασία, τουλάχιστον στην αρχή. Χρειάζεται απλά να κάνουμε μια δυο κινήσεις για να μη χάσουμε τη δουλειά μας. Δείτε τις επιλογές ασφάλειας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License