Αναβάθμιση του wiki σε εκπαιδευτικό


Χρειάζεται να μπειτε στο site manager, από την πλαϊνή μπάρα. Αν τυχόν έχετε σβήσει τη δυνατότητα απλά στην αρχική σελίδα πρόσθεσε στο url /admin:manage

Στο κέντρο αριστερά της σελίδας (όχι στην πλαϊνή μπάρα) γράφει site type. Εκεί επιλέγετε upgrade to educational. Θα χρειαστεί να γράψετε το ίδρυμα, π.χ. το σχολείο ή το πανεπιστήμιο και ένα σκοπό, μια δυο λέξεις αρκούν, π.χ. collaborative projects. H αναβάθμιση θα γίνει αμέσως.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License