Εισαγωγή εικόνων
wiki5.jpg
Καλό θα είναι οι εικόνες μας να έχουν μικρά ονομάτα και τα γράμματα να είναι λατινικά. Επίσης να μην υπάρχουν κενά. Αν το αρχείο μας δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να το μετονομάσουμε όταν το ανεβάσουμε στο wikidot. Απλά πατάμε
files
επιλέγουμε options δίπλα από το αρχείο που θέλουμε να αλλάξουμε και μετά
rename
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License