Πατάμε την εικόνα και μεταφερόμαστε αλλού

Γράφουμε
1. δύο αγκύλες [[
2. τη λέξη image
3. το όνομα εικόνας
4. link=
5. τη διεύθυνση μέσα σε εισαγωγικά
6. δύο αγκύλες ]]

για παράδειγμα

η ακόλουθη εικόνα έγινε σύνδεσμος με τον εξής κώδικα
1.bmp
Πρόσθεσα πλάτος και ύψος γιατί ήταν πολύ μεγάλη (width & hight)

Χειμώνας.jpg

Αν ήθελα να με οδηγεί σε μια άλλη σελίδα του ίδιου wiki απλά θα έβαζα το όνομά της σε εισαγωγικά μετά το link=

Αν θέλω η εικόνα να μου ανοίγει ένα αρχείο που έχω ανεβάσει ήδη στη σελίδα μου πατώ files και δίπλα από το αρχείο που θέλω να ανοίγει info. Αντιγράφω το URL.
Κάνω μετά τα 6 πρώτα βήματα.

Χειμώνας.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License