Μέγεθος εικόνων
eik7.jpg

Με αυτές τις επιλογές εμφανίζονται οι ακόλουθες εικόνες. Πατήστε edit πιο κάτω, για να ανοίξετε και να δείτε τον κώδικα.

eik8.gif με επιλογή smalleik8.gif με επιλογή squareeik8.gif με επιλογή thumbnail
eik8.gif με επιλογή medium ….eik8.gif επιλογή μήκους και πλάτους
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License