Εισαγωγή κειμένου

Για να προσθέσουμε κείμενο σε μία σελίδα, την ανοίγουμε, πατάμε edit και πληκτρολογούμε στο περιβάλλον του κειμενογράφου που περιέχει.
Μπορούμε επίσης να κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση από τον κειμενογράφο ή το διαδίκτυο. Όμως η μορφοποίησή τους θα χαθεί με αυτή τη διαδικασία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License