Χρώμα στο κείμενο
cod3.jpg

Και έχουμε
Κόκκινο
ή
Πράσινο
ή χρώμα. Δοκιμάστε και με άλλα χρώματα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License