Για να αλλάξετε το μέγεθος των γραμμάτων σας

Παρατηρήστε στον παρακάτω πίνακα ότι το κείμενο ανάμεσα στους κώδικες, τους χαρακτήρες που βρίσκονται σε διπλές αγκύλες, αλλάζουν μέγεθος στη δεξιά στήλη. Δοκιμάστε κι εσείς.
cod2.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License