Διαστήματα

Το να βάλεις διαστήματα, είτε στην αρχή της σελίδας είτε ανάμεσα στα γράμματα δεν είναι τόσο απλό. Ο κειμενογράφος δεν εμφανίζει τα διαστήματα που βάζουμε. Χρειάζεται κώδικας.

Για να βάλουμε μια γραμμή πιο μέσα, για παράδειγμα 2% ο κώδικας είναι ο πρώτος.
cod1.jpg

Ο δεύτερος κώδικας χρησιμοποιείται για να χωρίσει τους χαρακτήρες ενός κειμένου με περισσότερα του ενός διαστήματα (εδώ με 4)
Βλέπουμε παρακάω το αποτέλεσμα:
κείμενο
Έχουμε διαστήματα τεσσάρων χαρακτήρων ανάμεσα στα γράμματα της λέξης "κείμενο"

[[div style="text-indent:5%;"]] hello
[[/div]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License