Αλλαγή γραμματοσειράς.

Αν θέλετε να αλλάξετε γραμματοσειρά στο κείμενό σας ο κώδικας είναι ο ακόλουθος.
font.bmp

Αν θέλετε να αλλάξετε γραμματοσειρά σε λίγες μόνο λέξεις ο κώδικας είναι ο εξής:

font2.bmp
Μπορείτε να το συνδυάσετε και με αλλαγή μεγέθους γραμμάτων. Ένα παράδειγμα ακολουθεί:
font3.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License