Πώς ασφαλίζουμε ό,τι έχουμε


Δύο τρόποι υπάρχουν για να εξασφαλίσουμε τα δεδομένα μας.
1. Η επιλογή backup στην πλαϊνή μπάρα, δημιουργεί backup των πληροφοριών μας σε φακέλους και υποφακέλους. Θα πρέπει να ξαναστήσουμε το site αν σβηστεί, αλλά θα έχουμε όλο μας το υλικό και τον κώδικα που χρησιμοποιήσαμε.
2. Η αγαπημένη μου επιλογή όμως είναι κάτω κάτω στο miscelaneous actions το clone. Εκεί γράφεις ένα άλλο url, προτείνω το ίδιο με ένα 2 στο τέλος και δημιουργείται ένα ίδιο site στη διεύθυνση που επιλέξαμε. Το δεύτερο site μπορούμε να το έχουμε κλειστό για να μη χάνουμε τα δεδομένα μας. Προσοχή: το δεύτερο site δεν ενημερώνεται από τις αλλαγές του πρώτου. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και τρίτο και τέταρτο καθώς προχωράμε με επιθυμητές αλλαγές και να σβήνουμε τις προηγούμενες κλωνοποιήσεις με την επιλογή delete this site από το misc actions.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License