Πρόσκληση μελών και δικαιώματα

Χρειάζεται να μπειτε στο site manager, από την πλαϊνή μπάρα. Αν τυχόν έχετε σβήσει τη δυνατότητα απλά στην αρχική σελίδα πρόσθεσε στο url /admin:manage

Στην επιλογή members μπορείτε να καλέσετε μέλη που έχουν γραφτεί στο wikidot ήδη, με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν πατώντας invite members.

Στην επιλογή send email invitations καλούμε πρόσωπα που δεν έχουν γίνει ακόμα μέλη στέλνοντάς τους ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να γραφτούν στο wikidot για να γίνουν μέλη μας.

Πατώντας list members έχουμε μια λίστα από τα μέλη μας. Από το options μπορούμε να διαγράψουμε ένα μέλος ή να το αναβαθμίσουμε σε moderator ή administrator και να έχει αυξημένα δικαιώματα.

Στην πλαϊνή μπάρα, στη θέση permission δίνουμε δικαιώματα στα μέλη μας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License