Εισαγωγή παρουσιάσεων στο wikidot.com

Καταρχήν "ανεβάζουμε" το αρχείο μας σε έναν από τους χώρους ανάρτησης παρουσιάσεων όπως το
http://www.slideshare.net/ ή το
http://www.authorstream.com ή το
http://www.slideboom.com/
Όταν ανεβάσουμε τα αρχεία μας, θα μας δοθεί εκτός από μια διεύθυνση στο internet κι ένας κώδικας embed, όπως γίνεται και στα βίντεο του youtube.

Αντιγράφουμε τον κώδικά, πάμε στη σελίδα που θέλουμε να μπει η παρουσίαση και πατάμε edit.
Κάνουμε επικόλληση του κώδικα, αλλά δε θα δουλέψει έτσι. Χρειάζεται μόνο η διεύθυνση της ιστοσελίδας που περιέχει ο κώδικας και οι διαστάσεις του παράθυρου. Μετά αυτά πρέπει να μπουν σε δύο αγκύλες και τη λέξη html

Για παράδειγμα εγώ για μια παρουσίασή μου αντέγραψα τα εξής "κινέζικα"

<object width="425" height="355" id="player"><param name="movie" value="http://www.authorstream.com/player.swf?p=mkaterina-87254-entertainment-ppt-powerpoint" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://www.authorstream.com/player.swf?p=mkaterina-87254-entertainment-ppt-powerpoint" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><br><font size='2'>Uploaded on authorSTREAM by <a href="http://www.authorstream.com/User-Presentations/mkaterina/" target="_blank" title="More presentations by mkaterina on authorSTREAM">mkaterina</a></font>

Στην αρχή τους έβαλα [[html]]
Στο τέλος έβαλα [[/html]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License