Σύνδεσμοι σε σελίδες στο διαδίκτυο

1. Χρειάζεται να επιλέξουμε Edit στη σελίδα που θέλουμε να μπει ο σύνδεσμος
2. Στο περιβάλλον του κειμενογράφου πληκτρολογούμε μια αγκύλη [
3. τη διεύθυνση ολόκληρη με το http://
4. αφήνουμε ένα κενό
5. Γράφουμε ό,τι θέλουμε να βλέπει ο αναγνώστης
6. Μια αγκύλη ]

Έτσι με τον κώδικα που ακολουθεί

code5.jpg
αν πατήσετε στις παρακάτω λέξεις θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που επέλεξα.
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License