Συνδέσεις σε σελίδες στο ίδιο wiki

Για να κάνουμε σύνδεσμο σε σελίδα του wiki μας
1. Επιλέγουμε edit στη σελίδα που θέλουμε να εμφανίζεται ο υπερσύνδεσμος.
2. Κάνουμε τρεις αγκύλες (είναι κοντά στο δεξί shift συνήθως) 5. Ό,τι θέλουμε να διαβάζει ο αναγνώστης 6. Τρεις αγκύλες.

Έτσι για να σας "στείλω" στην πρώτη μου σελίδα γράαφω τον εξής κώδικα
code6.jpg

κι εσείς αν πατήσετε στο παρακάτω σύνδεσμο θα μεταφερθείτε εκεί που επέλεξα.

Πρώτη σελίδα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License