Εισαγωγή βίντεο από youtube

Αφού βρούμε το βίντεο που θέλουμε να εμφανίζεται στη σελίδα μας, αντιγράφουμε ό,τι περιέχεται στο κελί "Ενσωμάτωση" (πατάω πρώτα αποστολή).
Μετά πάμε στη σελίδα που θέλουμε να εισάγουμε το βίντεο και πατάμε
[ [ html ] ] και enter (χωρίς κανένα κενό ανάμεσα στους χαρακτήρες)
Γράφω πιο κάτω [ [ / h t m l ] ]
Ανάμεσα στα δύο αυτά κάνουμε επικόλληση όσα αντιγράψαμε.
Αυτό ήταν! Το βίντεο μας παίζει στη σελίδα μας!

Παρακάτω αναρτώ βίντεο για την πλοήγηση ανάμεσα στις σελίδες του wiki που υπάρχει στο youtube. Υπάρχουν κι άλλα βίντεο με οδηγίες. Αξίζει να τα δείτε πληκτρολογώντας wikidot στο youtube.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License